Holistisk Tannpleie

Holistisk Tannpleie

Holistisk tannpleie legger stor vekt på forebyggende helsearbeid, men omfatter også helhetsmedisinske vurderinger.

Forebyggende helsearbeid er forrommet til den medisinske verden vi helst vil havne i så sent som mulig. Munnen er full av bevis på hvor den generelle helse er på vei, oftest lenge før det vises i andre deler i kroppen.

Avvik fra optimal funksjon og sykdommer i munnen vil påvirke resten av kroppen, og omvendt vil tilsvarende i resten av kroppen kunne vise seg i munnen og dessuten få følger for munn og tyggeaparat.

Besøk hjemmesiden til samarbeidspartner og myoreflexterapeut Anne-Marte Høvås
Mer informasjon om myoreflexterapi finner du her.

Kontaktinformasjon

© Copyright 2020 - Tannlege Erik Barmann

Set up a free site with Mobirise