Informasjon etter behandling

Etter tanntrekking / kirurgisk fjernelse av tann skal man

 • Stanse blødningen ved å presse en steril kompress mot såret. Dette tar normalt 20-30 minutter.
 • La såret være mest mulig i ro de første timene. Ikke kjenne borti med tungen.
 • Ta første smertestillende tablett innen 30 - 45 minutter. Tabletten svelges med litt vann.
 • Vente 2 timer med å spise. Man bør forsøke å tygge maten på motsatt side de første dagene.
 • Vente 6-12 timer med å røyke.
 • Unngå kraftig munnskylling de første 2-3 døgn.
 • Unngå harde anstrengelser ( tung løfting, trening etc.) de første dagene.
 • Unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene forøvrig pusses som normalt.
 • Skylle munnen med klorhexidinløsning ( f.eks. Corsodyl) morgen og kveld i 1 uke (kun ved kirurgisk inngrep). Tannkremrester skal skylles ut før man bruker Corsodyl.

Følgende medikamenter blir ofte brukt: 

Målet med en trinnvis ekskavering er å unngå at pulpa blir infisert av bakterier og på denne måten forhindre at tannen må rotfylles. Selv om behandlingen i første omgang er vellykket, kan det likevel ikke utelukkes at tannen må rotfylles på sikt.

Smertestillende tabletter

Ved svake smerter: 1 tabl. Ibux 600 mg. tas etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-5 timers mellomrom.
(Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår)

Ved moderate smerter: 1 tabl. ibux 600 mg. + 2 tabl. paracet 500 mg. tas samtidig etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta doseringen ved behov med 4-5 timers mellomrom.
(Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår)

Ved sterke smerter: 1 tabl. Paralgin forte eller Pinex forte tas etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-6 timers mellomrom.
(Merk: unngå bilkjøring ved bruk av paralgin forte / pinex forte)

Eventuelt:

 • I enkelte tilfeller legges en liten tøybit med antibiotikasalve i operasjonssåret. Denne skal normalt fjernes etter 1-2 døgn. Om man ikke klarer dette selv, bør tannlegen kontaktes.
 • Eventuelle sting skal normalt fjernes hos tannlegen etter ca. 1 uke.

NB! Dersom smertene øker etter 1 - 2 døgn, kan dette skyldes betennelse i kjevebenet. Man bør derfor ta kontakt med tannlegen dersom noe virker unormalt eller om man har spørsmål.

Kom i kontakt med oss

Fyll ut skjemaet under

Kontaktinformasjon

© Copyright 2020 - Tannlege Erik Barmann

Created with Mobirise web template