Traumer mot tenner

Melketenner

Når små barn skader melketennene sine er det som regel fortennene i overkjeven det går ut over. Et traume mot en melketann vil ofte medføre at tannen blir slått løs eller at den endrer posisjon. Den kan også bli slått helt ut eller innover i kjeven.

I det siste tilfellet kan man risikere at melketannen lager en skade i anleggene til de permanente tennene som ligger i kjeven. Det er begrenset hva tannlegen vil kunne gjøre med skadde melketenner. Behandlingen vil ofte fokusere på å unngå skade av tannanlegget til den permanente tannen.

Råd ved traume/ skadde melketenner

 • Roe ned og trøste barnet. Fjern eventuelle løse tannbiter fra barnets munn.
 • Ved mye blødning kan man forsiktig vaske bort blod for å få en oversikt over skaden.
 • Ta kontakt med offentlig tannlege for kontroll, dokumentasjon av skaden og videre oppfølging.
Behandling hos tannlegen

Hos tannlegen vil skaden registreres og man vil forsøke å stille riktig diagnose. Det er viktig å finne ut om traumet også kan ha skadet de permanente tannanleggene. Alt etter skadens omfang må barnet kontrolleres videre hos tannlegen.

Man skal også følge med selv og ta kontakt med tannlegen dersom

 • Tannen skifter farge
 • Tannen blir stadig løsere
 • Det utvikles en kul eller hevelse i tannkjøttet over tannen
 • Barnet plages med vedvarende smerter eller ømhet ved spising.

Permanente tenner

Også ved skader på det permanente (voksne) tannsettet er det viktig å få skaden vurdert av en tannlege så snart som mulig. Slik vil tannlegen kunne registrere skaden, stille diagnose, samt legge en behandlingsplan / plan for oppfølgning.

I tilfeller der den permanente tannen er slått helt ut, er det viktig finne denne så snart som mulig. Det er viktig at man ikke berører selve roten.

Dersom tannens rot har synlig skit og smuss, bør denne rengjøres skånsomt i rennende vann. Alternativt kan den rengjøres i munnen, ved hjelp av eget spytt. Dersom barnet er ung av alder, kan foreldrene rengjøre tannen i sin egen munn.

Når tannen er ren kan man forsiktig forsøke å sette tannen tilbake på plass i munnen til den skadete. Dersom tannen er tilbake på plass innen noen få minutter, øker muligheten for å redde den. I de tilfeller der man ikke klarer å sette tannen tilbake på plass, må den medbringes tannlegen. Den anbefales da at den fraktes i munnen (enten foreldrene sin munn, for unge barn, eller barnets egen munn dersom alder tillater dette).

Alternativt kan den fraktes i et glass/beholder med melk. Dermed unngår man at roten tørker ut, og øker muligheten for å redde tannen.

Viktig!

Målet med en trinnvis ekskavering er å unngå at pulpa blir infisert av bakterier og på denne måten forhindre at tannen må rotfylles. Selv om behandlingen i første omgang er vellykket, kan det likevel ikke utelukkes at tannen må rotfylles på sikt.

 • Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. Det er derfor viktig at man i starten lar fyllingen være i ro og venter ca. 1 time før man spiser.
 • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
 • Tannen rundt den midlertidige fyllingen er svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
 • Ikke bruk tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige fyllingen. Puss ellers tennene som normalt.

Kom i kontakt med oss

Fyll ut skjemaet under

Kontaktinformasjon

© Copyright 2020 - Tannlege Erik Barmann

Created with Mobirise site template