Lysterapi og «tannlege skrekk»

Gjennom den gigantiske synsnerven når lyset hjernen umiddelbart. En symfoni av nevrologiske og hormonelle reaksjoner aktiveres. Norsk forskning på bruk av orange briller har vunnet global annerkjennelse og har åpnet for en ny verden innen medisinen.

Gjennom flere år har vi brukt farge briller ved emosjonelle tilstander og vist den nevrologiske effekten via refleks tester. På et par minutt opplever pasientene at den emosjonelle tilstand begynner å smelte. Ved bruk av ulike farger kan en smelte ned ulike lag av vegringen mot behandling. Dette foregår parallelt med tannbehandlingen.