Project Description

Holistisk Tannpleie

Holistisk Tannpleie

Holistisk tannpleie legger stor vekt på forebyggende helsearbeid, men omfatter også helhetsmedisinske vurderinger.

Forebyggende helsearbeid er forrommet til den medisinske verden vi helst vil havne i så sent som mulig. Munnen er full av bevis på hvor den generelle helse er på vei, oftest lenge før det vises i andre deler i kroppen.

Avvik fra optimal funksjon og sykdommer i munnen vil påvirke resten av kroppen, og omvendt vil tilsvarende i resten av kroppen kunne vise seg i munnen og dessuten få følger for munn og tyggeaparat.

Tilbake
Book tid