Oromyo­funksjonell terapi

Stramt tungebånd og leppebånd hemmer muskelfunksjon, vekst og utvikling. En blir født med dette og amming, svelging, pust og søvn kan forstyrres. Målrettet behandling som klipp, tøying, muskeltrening og stimulerende skinner kan være fornuftig.

Bedre ilustrerende bilde kan finnes via Myoresearch.

Alftherapy.com

Myoresearch.com