Hva er hollistisk tannpleie?

Title Holistisk (Helhetlig) tannpleie kan trenge å bli forklart. Tradisjonelt forbindes tannpleie med hull i tennene (caries) Les mer