Tannens oppbygning

Midt inne i tannen finner man et hulrom med nerver og blodkar, kalt pulpa. Dersom pulpa blir skadet og infisert av bakterier, kan den aldri bli normal igjen. Den vanligste årsaken til slike skader er dype hull i tannen (fig. 1). Dette kan resultere i tannsmerter og en infeksjon som sprer seg til kjevebenet rundt tannens rotspiss. Ved å rotfylle tannen, tar man sikte på å fjerne bakteriene og på denne måten få kontroll på infeksjonen.

I tilfeller der vanlig rotfyllingsbehandling alene ikke fører frem, kan en rotspissamputasjon bidra til løse problemet.

 

Forhåndsinformasjon

En rotspissamputasjon er et kirurgisk inngrep der man fjerner 3-5 millimeter av tannens rotspiss. Inngrepet utføres i lokalbedøvelse. Tannkjøttet brettes til side og nødvendig kjeveben borres bort slik at man får tilgang til rotspissen. Rotspissen fjernes og området renses grundig. Man forsegler i tillegg rotspissen med en fylling, slik at man hindrer innsiv av nye bakterier. Til sist settes noen sting for å lukke såret. Stingene fjernes normalt etter om lag 1 uke.

 

 

Etter inngrepet

Når bedøvelsen går ut (etter 3-4 timer), kan det bli noe smerter i området. Du vil derfor få smertestillende tabletter eller resept på smertestillende tabletter med deg.

Det er anbefalt å ta det med ro den første tiden etter inngrepet. Unngå derfor hardt fysisk arbeid, trening og liknende i denne perioden.

For å vurdere om rotspissamputasjonen har vært vellykket, må tannen kontrolleres både klinisk og med røntgenbilder. Dersom det ikke er symptomer i området, vil man vanligvis ta den første kontrollen 6-12 måneder etter tilheling.

 

Komplikasjoner

Ethvert kirurgisk inngrep vil ha en risiko for komplikasjoner. Eksempler på slike kan være forlenget blødningstid eller utvikling av infeksjon i operasjonsområdet. Det oppstår imidlertid sjelden komplikasjoner i forbindelse med rotspissamputasjoner. Ta kontakt for nødvendig behandling dersom noe unormalt oppstår etter inngrepet.

 

Generell helse

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det viktig med oppdaterte helseopplysninger. Vennligst gi beskjed om:

  • Medisinbruk
  • Sykdommer
  • Unormal blødningstendens
  • Allergier/ tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
  • Graviditet
  • Angst for tannbehandling